Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI
Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI
Uluslararası Hukuk Öğretim Üyesi
İlgili Haberler

Adı Soyadı: Hüseyin Pazarcı
Doğum Tarihi:17 Aralık 1944
Unvanı: Profesör

Öğrenim Durumu:
Lisans Hukuk Fakültesi, Paris II Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sorbon 1969
Seminer Hukuk Fakültesi Paris II Üniversitesi 1969
Paris II Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1971

Akademik Unvanlar:
Doktor Hukuk Fakültesi Paris II Üniversitesi 1971
Doçent Siyasal Bilimler Fakültesi Ankara Üniversitesi 1976
Profesör Hukuk Fakültesi Dicle Üniversitesi 1985
Doçent unvanını aldığı tarih: 1976

Yayınlar

Kitaplar

  1. Dictionnaire du droit international public yazarı
  2. Commentaire des Conventions de Vienne sur le droit des traités, Préambule komenteri yazarı
  3. Uluslararası Hukuk Dersleri, Turhan Kirtabevi, Ankara, 1999 (4 Cilt)

İdari Görevler
Hacettepe Üniversitesi Hukuk bilimleri ABD başkanı 1987-1990
DPT AET hukuk ve eğitim dairesi Başkanlığı 1988-1989
Ankara Üniv. SBF. UAH. ABD Başkanı 1990-1997
Diş İşleri Bakanlığı Baş hukuk müş. 1989-1997
Tunus ve Filistin Devleti nezdinde Büyükelçi 1997-2001
Ankara Üniversitesi SBF U.A.İ. Bölüm Başkanı 2001-2004
Milletvekilliği 2007-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Birleşmiş Milletler Türk Derneği
UASHM Üyesi
AGİT Uyuşmazlıkların B.Ç.T.
Asya Afrika hukuk Danışma kurumu Kahire hakemlik Mahkemesi Üyesi
Société française pour le Droit İnternational