KKTC Barolar Birliği ile İşbirliği
Eklenme Tarihi: 27 Ağustos 2020, 11:59

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Aysun Beydola, Yrd. Doç. Dr. Fatma Alaslan ve Dr. Perçem Arman teorinin sadece kitaplarda kalmaması ve pratikte uygulanabilirliği, uygulamada hukuk sisteminde yaşanan sorunların tespiti ve bu kapsamda akademik çalışmaların yönlendirilmesi hedefiyle KKTC Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı ile görüşme yapıp YDÜ Hukuk Fakültesi ve KKTC Barolar Birliği ile işbirliğinin daha aktif olarak sürdürülebilmesi hususunda ortak bir karara varmışlardır. Sürpriz projeler üzerinde ortak çalışmalar başlamıştır.