Duyurular

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ DİKKATİNE BAĞIL DEĞERLENDİRME BİLGİLENDİRME

Eklenme Tarihi: 21 Haziran 2019, 15:07

Üniversitemizde Hukuk Fakültesi’nde 2017-2018 Akademik Yılından itibaren bağıl değerlendirme sistemi kullanılmaktadır. Bağıl değerlendirme sistemi, bir öğrencinin başarısının, dersteki diğer öğrencilerin başarı düzeylerine göre değerlendirilmesidir. Bu yöntemin kullanılmasındaki temel amaç, belirli bir dersi alan öğrencileri 100 puan üzerinden aldıkları mutlak notlara göre değil, o dersi alan grup içinde gösterdikleri performansa göre değerlendirmektir. Bir öğrencinin sınıf ortalamasına göre nerede konumlandığının hesabı istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta bağıl değerlendirmeye katılma limitidir. Bir dersteki genel başarı ortalaması %60 ve üzeri olması durumunda bağıl değerlendirme uygulanmaz.  Öğrencilerin notları mutlak değerlendirme uygulanarak, geçme notu 50 üzerinden belirlenir.

bir dersteki final notu 20’nin altında olan öğrencilerin bir dersteki final notu 20’nin altinda olan öğrencilerin notlari, o derste bağil değerlendirme hesabina katilmaz ve bu öğrenciler o dersten FF alır.

Bağıl sistemde öğrencilerin geçer not alabilmesi için final sınavından en az 30 alması gerekir. Bu doğrultuda bir derste geçme notu en az 30 olabilirken sınıfın genel başarı ortalaması yükseldikçe geçer not da yükselmektedir.

Detaylı bilgi için bakiniz yakin doğu üniversitesi bağil değerlendirme sistemi uygulama esasları   http://hukuk.neu.edu.tr/akademik/mevzuat/yonetmelik-yonerge/