Akademik

Ana Sayfa \ Akademik
Eklenme Tarihi: 10 Aralık 2018, 14:41
Son Guncelleme Tarihi: 15 Nisan 2019, 09:41

Anayasa ve Yüksek Öğretim Kanununda belirtilmiş olduğu gibi, fakültemizde , Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, hukuk devleti ve Cumhuriyetin temel ilkeleri ile evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş, Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, hür ve bilimsel düşünce güncüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı öğrenciler yetiştirmeyi hedefledik.

Teorik ve uygulamalı dersler yanında, seminerler, konferanslar ve ders dışı aktivitelerle, modern yaşama entegre olan öğrenciler yetiştirmekteyiz. Eşitlik, adalet, demokrasi özgürlük kavramlarını içselleştirmiş, insan haklarına saygılı, en ufak bir hak ihlali karşısında duran, hukukçuları geleceğe hazırlamaktayız.

Fakültemizde tam ve yarı zamanlı olarak çalışan her biri ayrı değere sahip, kendi alanında çok değerli öğretim üyeleri ders vermektedirler. Bunlar arasında özellikle hocaların hocası diyebilecğimiz, bugünün profesörlerini yetiştirmiş çok değerli bilim insanları yer almakta olup, halen bizlere katkı ve destek vermektedirler.

Yurt dışında öğrenim görmüş, hocalarımız sayesinde, hem Kıta Avrupası hukuku (yazılı hukuk) hem de Anglo Sakson hukuku işbirliği halinde genç kuşağa aktarılmaktadır. Fakültemiz ders programında hukuk İngilizcesi de yer almaktadır. Dileyen öğrencilerimiz seçimlik olarak İngilizce ders de alabileceklerdir

Fakültemiz Kıbrısın en eski, en köklü hukuk fakültlerinden biri olup, Fakültemizde alınan teorik bilgiler, pratiğe dönüştürülerek, somut olaylara uygulanabilecek şekilde, olay çözümü, farazi dava , münazara ve diğer uygulamalı eğitimlerle destekli olarak uygulamalı eğitimlerle destekli olarak işlenmektedir.

YÖK denkliği olan Kamu ve Özel Hukuk Yüksek Lisans programlarımız ve Kamu Hukuk Doktora programımız da bulunmakta olup, ayrıca Hukuk Fakültesi Dergisi de çıkartmaktayız.

Prof. Dr. Elif SONSUZOĞLU
Dekan
Hukuk Fakültesi